09100, вул. Андрея Шептицького, 2 м. Біла Церква

(04563) 9-94-82, 063-310-77-55, 067-310-77-55, 099-310-77-55 djkg@bc-rada.gov.ua

Засідання громадської комісії з житлових питань

ПРОТОКОЛ № 11
засідання громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради

«01» жовтня 2018 року                                                                                                                                                                    м. Біла Церква

Голова комісії                                                   ПОСТІВИЙ С.О.

Заступник голови
комісії                                                                    ГНАТЮК В.В.

Члени комісії:
ГАГАН М.П.
МАКІЙЧУК Р.В.
МУСІЙЧУК К.О.
ПАНАСОВ В.О.
ЯКОВЛЄВА О.А.

Присутні: 7 осіб
Відсутні: РЕБЕНКО С.А., ЛУЦЕНКО С.В., АШУРОВА Л.Ю. – у зв’язку з відрядженням.

ГОЛОВУЮЧИЙ: ПОСТІВИЙ С.О. ставив на голосування проект порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Виключення з числа службових житлових приміщень.
2. Видача ордерів на заселення квартир.
3. Взяття громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті міської ради.
4. Включення в списки громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень.
5.Виключення зі списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень та зняти з квартирного обліку відповідно до абзацу другого п.47 Правил п. 1 ст.40 Житлового кодексу.
6. Зняття з квартирного обліку.
7. Внесення зміни в рішення.
8. Створення робочої групи по обстеженню житлово-побутових умов громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7 осіб
Проти – 0
Утримались – 0

Порядок денний затверджено.

1. СЛУХАЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. – голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про виключення з числа службових житлових приміщень.

Відповідно до п. 3.5 розділу ІІІ наказу МО України № 737 від 30.11.2011 року «Про затвердження інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями» та клопотання квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква від 17 вересня 2018 р. № 980:

1.1. Квартиру № 58 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою площею 19,77 кв. м.
1.2. Квартиру № 64 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою площею 45,0 кв. м.
1.3. Квартиру № 118 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою площею 45,0 кв. м.
1.4. Квартиру № 52 по вул. Леваневського, 70, в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою площею 49,8 кв. м.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7 осіб
Проти – 0
Утримались – 0

УХВАЛИЛИ: 1. Винести пропозицію на розгляд виконавчого комітету міської ради:
Про виключення з числа службових житлових приміщень.

2. СЛУХАЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. – голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про видачу ордерів на заселення квартир.

Відповідно до п. 4.5 розділу ІV наказу МО України № 737 від 30.11.2011 року «Про затвердження інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями» та клопотання квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква від 17 вересня 2018 р. № 980:

2.1. ****************на квартиру № 58 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою площею 19,77 кв. м. Сім’я 1 особа.
2.2. **************** на квартиру № 64 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою площею 45,0 кв. м. Сім’я 5 осіб.
2.3. **************** на квартиру № 118 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою площею 45,0 кв. м. Сім’я 4 особи.
2.4. **************** на квартиру № 52 по вул. Леваневського, 70, в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою площею 49,8 кв. м. Сім’я 4 особи.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7 осіб
Проти – 0
Утримались – 0

УХВАЛИЛИ: 1. Винести пропозицію на розгляд виконавчого комітету міської ради:
Про видачу ордерів на заселення квартир.

3. СЛУХАЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. – голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про взяття громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті міської ради.

3.1. *******************. Сім’я 2 особи. Зареєстрований по місту Біла Церква з 2017 року. Підстава для взяття на облік – внутрішньо переміщена особа, п.13 п.п. 8 Правил. Черговість – позачергова, інвалід війни.

3.2. *******************. Сім’я 3 особи. Зареєстрований по місту Біла Церква з 2017 року. Підстава для взяття на облік – забезпечення жилою площею нижче за рівень, п.13 п.п. 1 Правил. Черговість – першочергова, учасник бойових дій.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7 осіб
Проти – 0
Утримались – 0

УХВАЛИЛИ: винести пропозицію на розгляд виконавчого комітету: про взяття громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті міської ради.

4. СЛУХАЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. – голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про включення в список громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень.

******************. Сім’я 4 особи. Підстава – багатодітна сім’я, п.п.11, п. 44 Правил.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7 осіб
Проти – 0
Утримались – 0

УХВАЛИЛИ : винести пропозицію на розгляд виконавчого комітету: про включення в список громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень.

5. СЛУХАЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. – голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про виключення зі списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень та зняти з квартирного обліку відповідно до абзацу другого п.47 Правил та п.1 ст.40 Житлового кодексу.

5.1. *******************, у зв’язку з втратою права позачергового одержання жилих приміщень.
********************** залишити в черзі, як потребуючого поліпшення житлових умов, п.п. 1, п.13 Правил. Сім’я 1 особа. Черговість – загальна.
5.2. ******************, у зв’язку з необґрунтованим включенням до списку.
5.3. *****************, у зв’язку з втратою права позачергового одержання жилих приміщень.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7 осіб
Проти – 0
Утримались – 0

УХВАЛИЛИ : винести пропозицію на розгляд виконавчого комітету: про виключення зі списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень та зняти з квартирного обліку відповідно до абзацу другого п.47 Правил.

6. СЛУХАЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. – голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про зняття громадян з квартирного обліку.

6.1. ******************, згідно заяви, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту, п.п. 2, п. 26 Правил.
6.2. ******************, у зв’язку з поліпшенням житлових умов, п.п. 1 Правил.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7 осіб
Проти – 0
Утримались – 0

УХВАЛИЛИ : винести пропозицію на розгляд виконавчого комітету: про зняття громадян з квартирного обліку.

7. СЛУХАЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. – голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про внесення зміни в рішення.

Пункт 6.3 розділ 6 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 24 липня 2018 року № 334, виклавши його в такій редакції:
«*********************, у зв’язку з необґрунтованим включенням до списку виключити зі списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень та зняти з квартирного обліку відповідно до абзацу другого п.47 Правил».

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7 осіб
Проти – 0
Утримались – 0

УХВАЛИЛИ : винести пропозицію на розгляд виконавчого комітету: про внесення зміни в рішення.

8. СЛУХАЛИ: ПОСТІВИЙ С.О. – голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Про створення робочої групи по обстеженню житлово-побутових умов громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Макійчук Руслан Володимирович –начальник відділу експлуатації житла,
Щербина Світлана Вікторівна – начальник відділу обліку та розподілу житла,
Зубенко Юлія Володимирівна – головний спеціаліст відділу обліку та розподілу житла.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7 осіб
Проти – 0
Утримались – 0

УХВАЛИЛИ : винести пропозицію на розгляд виконавчого комітету: про створення робочої групи по обстеженню житлово-побутових умов громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Голова комісії                                                                                                                                                                                   С.О. Постівий

Повідомлення

Про деякі питання щодо квартирного обліку

Повідомлення

Рішення від 27.11.2018р. №711

Повідомлення від 04.12.2018р.

ПРОТОКОЛ №14 від 04.12.2018р.